O autorovi

MUDr. Markéta Geleneky

Klinika infekčních nemocí FN Bulovka a 3.LFUK,  Praha

Konzultace v problematice klinické toxoplasmózy - pro celou ČR

Účast na projektech:

www.tehotenstvi-infekce.cz

www.abctehotenstvi.cz

www.toxo.eu

20170313_1036341

Přednášková činnost (výběr):

12/23 Všechno je jednou poprvé, Konzultační den NRL Praha

10/22 Kongenitální toxoplasmóza - multioborový problém (Kongres Pediatrie pro praxi, Praha)

9/22  Centrum pro vrozené nákazy a infekce v graviditě, poster (Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie)

1/22 Prenatální infekce: od managementu k diagnóze pohledem infektologa (Kongres fetální medicíny, Kongresové centrum IKEM)

11/19 Toxoplasmóza po transplantaci plic-kazuistika, NRL Den Toxo Praha 2019

11/19 Sérologie u vrozených a perinatálních infekcí, KMINE kongres, Olomouc 2019

11/19  Vrozená toxoplasmóza, Lékařský dům 2019

5/19 Chronický únavový syndrom, seminář laboratoře Prevedig

3/19 Jak přistupovat k léčbě toxoplasmózy, Seminář Infekční kliniky ÚVN a 1. LFUK 2019

12/18 Záludnosti kongenitální toxoplasmózy – kazuistika, Konzultační den pro toxoplazmózu, SZÚ NRL 2018

11/18 Prevence TORCH infekcí, Seminář Privátního klubu gynekologů Brno

11/18 Otazníky kolem infekcí v graviditě, Seminář IPVZ pro gynekology, ILF Praha

10/18 Rizikové infekce v graviditě, Mělnický infektologický den

10/18 Toxoplasmóza - symptomy, diagnostika a léčba v ambulantní praxi, Seminář Prevedig

6/18 Chronický únavový syndrom pohledem infektologa, XXII. Česko-slovenský infektologický kongres Brno

5/18 Infekce v graviditě, seminář ISCARE Praha

3/18  Kongenitální toxoplasmóza v klinické praxi, Katedra parazitologie PřF JU, Biologické centrum AV ČR

12/17 Kongenitální toxoplasmóza - stále velká neznámá?, Konzultační den pro toxoplazmózu, SZÚ NRL 2017

05/17 Toxoplazmóza – mýty vs. realita, Středoevropský veterinární kongres, Brno

1/17  Doporučené postupy v diagnostice a léčbě toxoplasmózy, Třeboňský mezioborový seminář 2017

11/16 Toxoplasmóza: léčba protilátek - cesta do pekel (kazuistiky), Konzultační den NRL SZÚ 2016

5/16  Prevence a prenatální screening infekčních onemocnění v graviditě, Doškolovací dny Levret, Praha

4/16 Toxoplasmóza u gravidních v otázkách a odpovědích, Vzdělávací akce OS ČLK Brno a IFCOR-99, Brno

1/16  Interpretace sérologických nálezů, Colours of Sepsis, Ostrava, PG kurz Sepse a MODS 18.ročník

1/16  Toxoplasmóza - mýty vs. realita, Seminář ČLS JEP OS Tábor

11/15 Protrahovaně nízká avidita IgG u gravidních pacientek s toxoplasmozou, Konzultační den pro toxoplasmózu SZÚ Praha

9/15 Protrahovaně nízká avidita IgG u gravidních pacientek s toxoplasmozou ve vlastním souboru, Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (kongres s mezinárodní účastí) Špindlerův Mlýn, Posterová sekce

4/15  Kongenitální toxoplasmóza v klinické praxi, X. jednodenní konferenci imunologických laborantů ČSAKI, Pardubice

2/15  6 mýtů o toxoplasmóze v graviditě, 6.Konference sekce infekčních nemocí v gynkologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP

2/15 Problematika toxoplasmozy, seminář pro epidemiology, HS hl. m. Prahy

10/14 Toxoplasmóza v klinické praxi, Seminář AescuLab, Ostrava

10/14 Sérologie u těhotných, Seminář DiaSorin, Blansko

10/14 Interpretace sérologických nálezů, XXI. kongres České internistické společnosti, Brno

09/14  Toxoplasmóza v klinické praxi, Seminář Aesculab Praha

04/2014 Kongenitální nákazy v klinické praxi, AKI Brno

04/2014 Kongenitální toxoplasmóza - diagnostika a její úskalí, Nejedlého dny 2014, Nemocnice Kladno

12/2013 Mozková toxoplasmóza - hit letošního roku, Konzultační den NRL pro toxoplasmózu, Praha SZÚ

10/2013 Diagnostika toxoplasmózy v kazuistikách, Odborný seminář DiaSorin Czech s.r.o., Ledeč nad Sázavou

09/13 Toxoplasmóza - diagnostická specifika pohledem klinika, XI. celostátní sjezd ČSKB, Roche workshop, Olomouc

02/13 Prenatální dg. kongenitální toxoplasmózy - Konference “Žena středem pozornosti”, Hotel Clarion Praha, diagnostika Roche

02/13 Terapie toxoplasmózy v graviditě - seminář Infekční kliniky NNB Praha

01/13 Toxoplasmóza - diagnostická specifika pohledem klinika II, Konference RANK 2013, Pardubice

12/12 Zajímavé kazuistiky tohoto roku, Konzultační den pro toxoplasmózu, SZÚ Praha

10/12 Toxoplasmóza - diagnostická specifika pohledem klinika, Laboratorní diagnostika infekčních nemocí, Olomouc

03/12 Toxoplasmóza v pediatrické praxi, Klinický seminář Pediatrické kliniky IPVZ 1.LFUK Thomayerova nemocnice Praha

03/12 Toxoplasmóza v pediatrii, Vzdělávací cyklus pro PLDD, Plzeň

12/11 Atypické laboratorní nálezy u gravidních s toxoplasmózou a jejich interpretace v klinické praxi, SZÚ Praha

12/10 Toxo - kazuistiky, SZÚ Praha

09/10 Oční toxoplasmóza pohledem infektologa, XVIII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Teplice

04/10 Toxoplasmóza - interpretace sérologických nálezů (kazuistiky), X. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení Černý Důl

12/09 Problematika kongenitální toxoplasmózy z pohledu klinika, SZÚ Praha

11/09 Kongenitální toxoplasmóza - diagnostika, terapie, prevence, XXV. Neonatologické dny Luhačovice

10/09 Toxoplasmóza v klinické praxi a v graviditě, VI. Kongres praktických lékařů a sester, Praha

12/08 Toxoplasmóza v graviditě - diagnostika, terapie, prevence kongenitální toxoplasmózy, SZÚ Praha

10/08 Toxoplasmóza v klinické praxi, Purkyňův ústav Praha

12/07 Toxoplasmóza v klinické praxi - specifika diagnostiky a terapie nejen v graviditě, SZÚ Praha

+ přednášková činnost v rámci pedagogických aktivit na 3.LFUK.

Publikační činnost:

ČIHAŘ Martin, GELENEKY Markéta: Toxoplazmóza. In: JANOTA Jan, STRAŇÁK Zbyněk. Neonatologie. 3. vydání. EEZY Publishing, 2023, s. 394-397, ISBN 978-80-88506-07-2.

GELENEKY M.: Prenatální infekce a jejich důsledky, Acta medicinae 2023;roč.12:36-37

GELENEKY M.: Kongenitální toxoplazmóza jako součást neonatologické problematiky, Čes. Slov. Neonat. 2022; 28(2): 117-120

GELENEKY M.: Chronický únavový syndrom pohledem infektologa, Med. praxi 2019; 16(5): 292-294

GELENEKY M.: Toxoplasmóza v graviditě – komentované Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu, Moderní gynekologie a porodnictví 25, 2018, č. 1, s. 70-81, online: https://www.amedi.sk/?amediController=magazine&amediMethod=content&amediId=8332

Geleneky M.: Běžná infekční onemocnění u dětí a jejich komplikace, projekt Šance dětem, vydáno 26.2.2018, dostupné online: https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/zdravotni-problemy-ditete/bezna-infekcni-onemocneni-u-deti-a-jejich-komplikace.shtml

GELENEKY M, Prášil P, Kodym P. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu toxoplasmózy. Klin mikrobiol inf lék 2017;23(3):104-119.

Machala L., Kodym P., Malý M., GELENEKY M., Beran O., Jilich D.: Toxoplasmóza u imunokompromitovaných, Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 64, 2015, č. 2, s. 59–65

GELENEKY M.: Toxoplasmóza aneb máme se bát parazitů?, http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/toxoplasmoza-aneb-mame-se-bat-parazitu-478625

GELENEKY M.: Jak efektivně (ne)léčit toxoplasmózu, Angis revue 2014, www.angisrevue.cz

GELENEKY M.: Toxoplazmóza - diagnostika a její specifika, Labor Aktuell 2013, 3:8-11

GELENEKY M. Toxoplazmóza v graviditě - otazníky z klinické praxe, Klin mikrobiol inf lék 2013;19(2):48–51

GELENEKY M. Současný pohled na problematiku toxoplasmózy. Lékařské listy 2012, 10:9-10

Kodym P, GELENEKY M. Prevence, diagnostika a léčba toxoplasmózy v graviditě. Actual Gyn.2012;4:31-38

GELENEKY, Markéta. Toxoplazmóza - nejčastější chyby v diagnostice a terapii onemocnění. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2011, roč. 17, č. 3, s. 96-99.

GELENEKY, Markéta. Kongenitální toxoplasmóza - diagnostika, terapie, prevence. Neonatologické listy, 2010, roč. 16, č. 1, s. 16-17.

GELENEKY, Markéta. Kongenitální toxoplasmóza - diagnostika, terapie, prevence. Neonatologické listy, 2009, roč. 15, č. 2, s. 49. (Abstrakt)

GELENEKY, Markéta. Toxoplazmóza v klinické praxi - hrozba nebo mýtus?. Medicína pro praxi, 2008, roč. 5, č. 5, s. 203-204.

ROHÁČOVÁ, Hana - GELENEKY, Markéta. Toxoplasmóza v graviditě. Medicína po promoci, 2007, Roč. 8, č. 6, s. 75-76.