Budoucí maminky - klid!!!


Dovolená se blíží, ale ještě než opustím hranice, rozhodla jsem se napsat několik řádků pro budoucí maminky, jak jsem slíbila.

Tedy- co všechno nám může Toxoplasma vyvést, když jsme v jiném stavu… Toxoplasmoza bývá řazena mezi komplikace, které mnohé maminky děsí, což bývá ještě podpořeno různorodými informacemi, které obdrží od svých kamarádek, babiček, z internetu a někdy bohužel i od svých ošetřujících lékařů, a to jak praktických, tak gynekologů. Ve skutečnosti to není zdaleka tak zlé, ale je potřeba vědět několik věcí…

Toxoplasmóza Vás může ohrozit pouze v případě, že k nákaze došlo až v průběhu těhotenství, ev. těsně před početím. Dále je potřeba být ve střehu v případě, že jste tuto infekci již před lety prodělaly a v současné době máte diagnostikováno těžké onemocnění imunitního systému ( viz předchozí články).

Pokud bude u Vás diagnos­tikována akutní toxoplasmóza v průběhu gravidity, neznamená to automaticky, že ji prodělává i Vaše děťátko. Je velmi důležité, v které fázi těhotenství jste se toxoplasmózou nakazily, neboť to určuje pravděpodobnost transplacentárního (z matky na plod) přenosu a také vážnost možných komplikací s touto infekcí spojených.

Pokud dojde k nákaze v průběhu prvního trimestru, je riziko přenosu na plod velmi nízké, pohybuje se mezi 1-5% v prvních 10 týdnech a 10-15% ke konci trimestru. Pokud se tak ale stane, komplikace bývají těžšího stupně ( jedná se zejména o narušení vývoje centrálního nervového systému). Proto je nezbytně nutné, abychom tento fakt co nejdříve zjistili a dle toho jednali. Dobře vedenou diagnostikou a následně léčbou lze totiž mnoha komplikacím předejít.

Primoinfekce v druhém trimestru má riziko transplacentárního přenosu o něco vyšší ( kolem 15–25%), ale průběh je o to méně dramatičtější a postižení plodu menší. Stejně tak pokračujeme dále. V trimestru třetím je možnost nákazy dítěte až 65%, ale prakticky bez rizika těžšího poškození.

Přenosem infekce na plod během těhotenství vzniká tzv. kongenitální (vrozená) toxoplasmóza, o níž budeme ještě podrobněji hovořit někdy jindy. Naším úkolem je snažit se této situaci zabránit.

Příště bych se ráda věnovala otázce diagnostiky, a to zejména přínosnému scre­eningu v těhotenství , který bohužel v naší republice  zatím nefunguje. Také se zmíním o možnostech léčby, která je v současnosti užívána s dobrým efektem, takže žádný strach :).

Komentář nepovolen.