Chřipka nebo toxoplasmóza? aneb Jak poznat, že bojujeme s parazitem


Takže – jak poznáme, že bojujeme s Toxoplasmou? No věřte, většinou velmi obtížně, v čemž je právě zrádnost tohoto onemocnění. Séropozitivitu ( tedy přítomnost protilátek proti toxoplamóze v krvi ) má 25–38% lidí v ČR. A to není zdaleka výjimečné. Naopak- daleko vyšší procento vykazují jihoevropské státy, v čele s Francií a Itálií, což je dáno nejen jinými zdravotními, hygienickými a dietními návyky, ale i přístupem k diagnostice.

Až 80% pacientů prodělává tzv.inaparentní formu tohoto onemocnění- tedy ani neví, že je nemocný, neboť nejsou vyjádřeny žádné výrazné příznaky. Ve zbývajících asi 20% dochází k rozvoji některého z následujících projevů ( někdy izolovaně, někdy kombinovaně) – výrazná únava, zvýšená teplota, zvětšení uzlin zejména v krční, podčelistní, ale také podpažní a tříselné oblasti- uzliny mohou být jedno- i oboustranné, průběžně se zvětšují, zmenšují, pobolívají. Mohou se objevit bolesti svalů, někdy kloubů, hlavy. V ojedinělých případech dochází u zdravých jedinců k tzv. disseminované formě, která může znamenat rozvoj zánětu plic, jater, svalstva, mozku – tyto formy jsou však časté u pacientů s onemocněním imunitního systému. Neopomenutelná je možnost očního zánětu, který může vzniknout kdykoliv, a to i po letech od primoinfekce ( prvního setkání s infekcí).

Pak ovšem existuje ještě několik významných forem “vyšší kategorie”. Jsou to stavy, kdy může být tato infekce opravdu nebezpečná. Jedná se o možnost infekce plodu v průběhu těhotenství – tzv.kongenitální toxoplasmóza ( to je kapitola asi nejdůležitější, proto se jí hodlám také věnovat nejvíce)  a infekce probíhající u imunodeficitních jedinců – tedy těch, kteří mají těžké onemocnění imunitního systému ( jedná s o tak významná postižení, jako stavy spojené s onemocněním HIV-AIDS, transplantační programy , malignity – zhoubná nádorová onemocnění – zejména je-li uvažována možnost chemoterapie,…)

Jakákoliv forma toxoplasmózy probíhá v několika fázích, které jsou provázeny nejen dynamikou v klinických příznacích, ale zejména typickou protilátkovou odpovědí, kterou zjišťujeme odběrem krve, ev. je možný i přímý průkaz DNA parazita, a to odběrem dalších tkáňových materiálů ( např. plodové vody, mozkomíšního moku, svalové biopsie, nitrooční tekutiny…).

Prvních 9–12 měsíců probíhá fáze akutní až subakutní, poté toxoplasmóza přechází do stadia latentního, kdy se tvoří pouze ochranné paměťové protilátky, které brání další reinfekci zvenčí. Tato fáze trvá doživotně, pokud nedojde k tomu, že bude Váš imunitní systém oslaben některým z výše uvedených stavů, a pak může vyústit v tzv. reaktivaci či znovuvzplanutí naší staré infekce, kdy se však toxoplamóza může stát i smrtelnou komplikací a je třeba okamžitě zahájit léčbu.

Takže tolik ve zkratce ke klinickému průběhu onemocnění a příště už konečně něco pro budoucí maminky :)

,

Komentář nepovolen.